WELKOM BIJ VVD LOKAAL NETWERK PEELLAND
De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek zijn voorjaar 2016 samengegaan onder een nieuwe naam: Lokaal VVD-netwerk Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel 'het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft'.

De samenwerking tussen de zes Peel-afdelingen heeft een cultuurverandering teweeggebracht waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 17 mei 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Joop Goossens (Deurne) als eerste bestuursvoorzitter. Elke afdeling levert daarnaast een of twee bestuursleden zodat het secretariaat en het penningmeesterschap, evenals taken als communicatie, PR en talentscouting gewaarborgd zijn.

Werkgroepen
Op gemeentelijk niveau zijn zg. lokale werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te onder-steunen met plaatselijke aangelegenheden. De werkgroepen bestaan uit tenminste drie leden. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen. De leden binnen deze werkgroepen hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor hoopt de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.

VVD Peelland: toekomstbestendig
Wilt u ook lid worden van een sterke en liberale landelijke partij met vertegenwoordiging in vrijwel alle gemeentes in ons land, in Provinciale Staten en in Brabantse waterschappen? Mede verantwoordelijkheid nemen voor het lokale bestuur van uw gemeente? Meld u zich dan aan door op de link Word lid te klikken.

En verder: surft u rustig rond over deze website of die van de zes aangesloten gemeenten en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze volksvertegenwoordigers of bestuursleden wilt stellen. Klik dan op de link Contact. Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen.
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
Energietransitie
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaande film...
Lees verder »
Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek
om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers hebben
in de economie en in de samenleving. Het is de lokale mid-
denstand die mensen samenbrengt, die de lokale.....
Lees verder »
Geslaagd Voorjaarscongres
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij ver-
telde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat...
Lees verder »


Meer nieuws....

Nieuw: Het introductielidmaatschap
02-06-2017
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang
lid zijn van de VVD met het nieuwe introductielidmaat-
schap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het
lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het.....
Lees verder »
De Peel, een belangrijk deel van ons waterschap
12-02-2019
Als er een grote verscheidenheid aan taken is, dan is het
wel in de Peel. Er zit nogal wat spanning tussen Europese
natuurdoelen enerzijds en anderzijds de leef- en werkom-
geving van de Peelbewoners. Wie kan daar dan beter de....
Lees verder »

Rick Faas
Secretaris/vicevoorzitter VVD-netwerk Peelland
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail