WELKOM BIJ VVD LOKAAL NETWERK PEELLAND
De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek zijn voorjaar 2016 samengegaan onder een nieuwe naam: Lokaal VVD-netwerk Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel 'het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft'.

De samenwerking tussen de zes Peel-afdelingen heeft een cultuurverandering teweeggebracht waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 17 mei 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Joop Goossens (Deurne) als eerste bestuursvoorzitter. Elke afdeling levert daarnaast een of twee bestuursleden zodat het secretariaat en het penningmeesterschap, evenals taken als communicatie, PR en talentscouting gewaarborgd zijn.

Werkgroepen
Op gemeentelijk niveau zijn zg. lokale werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te onder-steunen met plaatselijke aangelegenheden. De werkgroepen bestaan uit tenminste drie leden. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen. De leden binnen deze werkgroepen hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor hoopt de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.

VVD Peelland: toekomstbestendig
Wilt u ook lid worden van een sterke en liberale landelijke partij met vertegenwoordiging in vrijwel alle gemeentes in ons land, in Provinciale Staten en in Brabantse waterschappen? Mede verantwoordelijkheid nemen voor het lokale bestuur van uw gemeente? Meld u zich dan aan door op de link Word lid te klikken.

En verder: surft u rustig rond over deze website of die van de zes aangesloten gemeenten en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze volksvertegenwoordigers of bestuursleden wilt stellen. Klik dan op de link Contact. Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen.
VVD Brabant kijkt vooruit
13-12-2019
De VVD Brabant vindt het spijtig dat het CDA het vertrou-
wen in de coalitie heeft opgezegd, maar respecteert de
duidelijkheid die het CDA hiermee biedt. Brabant moet
vooruit en mag niet op slot komen te staan. Daarom.....
Lees verder »


Meer nieuws....

Nieuwe VVD-wethouder Helmond bekend
16-12-2019
De VVD-fractie draagt Serge van de Brug voor als beoogd
wethouder van de gemeente Helmond. Als de raad instemt
met deze voordracht wordt Serge van de Brug de opvolger
van Jos van Bree, die donderdag 28 november geïnstalle....
Lees verder »
Premier Mark Rutte over het coronavirus
16-03-2020
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest
van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enor-
me omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat
we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds.....
Luister verder »
Nieuw Bestuursakkoord Brabant
07-05-2020
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Bra-
bant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct geraakt
door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld
stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit.....
Lees verder »
Eenmansfracties VVD: alleen in de raad, ....
12-10-2020
Allebei gemeenteraadslid voor de VVD, allebei in een één-
mansfractie, allebei een randstedeling die direct uit de
hoek kan komen. En ze hebben nog veel meer gemeen....
Ton van Egmond (68) laat het liberale geluid horen in.....
Lees verder »
Brede Welvaart
19-10-2020
Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan
speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijv.
oorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen
hebben op ons dagelijks leven. De Coronacrisis toont.....
Lees verder »
In Memoriam Rick Faas (1949-2020)
23-10-2020
Een echte Liberaal én iemand die hield van gezelligheid.
Dat was de gisteren in zijn woonplaats Gemert overleden
Rick Faas. Loyaal aan de partij en liefhebber van een goed
glas rode wijn. En de man die de VVD in Gemert-Bakel.....
Lees verder »
Mark Rutte wil graag nog een keer door
31-10-2020
Ik wil graag nog een keer door als minister-president. Met
elkaar staan we op dit moment voor een enorme beproe-
ving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen
bezig om over de berg te komen, met een kaart die ons....
Lees verder »
Kandidatenlijst voor 17 maart 2021 vastgesteld
01-12-2020
Ik ben ontzettend trots op de geselecteerde 80 kandidaten
die onze club de komende vier jaar gaan vertegenwoordi-
gen. Een gevarieerd gezelschap met ervaring én nieuw
talent. Met bekende en minder bekende gezichten. Dit.....
Lees verder »

Henk Peterse
Wnmd. secretaris VVD-netwerk Peelland
Tel.: 06-27030331
Stuur me een mail