IN MEMORIAM RICK FAAS
Gemert-Bakel, 23 oktober 2020

Een echte Liberaal én iemand die hield van gezelligheid. Dat was de gisteren in zijn woonplaats Gemert overleden Rick Faas. Loyaal aan de partij en liefhebber van een goed glas rode wijn. En de man die de VVD in Gemert-Bakel overeind hield.

Rick speelde zowel voor als achter de schermen een grote rol
binnen de partij. Hij heeft in Gemert-Bakel dertig jaar de kar ge-
trokken, zat zelf van 2010 tot 2014 in de gemeenteraad, was 2
termijnen comm.lid in WS Aa & Maas, en nu nog burgercommis-
sielid en tenslotte secretaris van het VVD-netwerk Peelland.

Rick was een loyale Liberaal. Zo bleef hij als enige in het lokale
bestuur zitten bij een crisis in 2004 toen de rest opstapte. En na
de verkiezingen van 2014 toen de VVD geen zetel meer haalde,
ging hij op zoek naar goede, nieuwe mensen, onder wie Walter
Manders die in de raad kwam. "Rick Faas was een heel oprechte
en aardige man. Ook mensen uit andere partijen vonden hem
aimabel. En Rick was een levensgenieter. Na afloop van een
vergadering kwam er altijd een rood wijntje bij met bitterballen."

Wijninkoper
Goede wijn. Want de in Hoogeveen geboren Rick was een ken-
ner. Als wijninkoper ging hij de wereld rond. Hij werkte als zelf-
standig ondernemer en leverde aan verschillende ketens.

Jan Vroomans volgde Walter Manders op toen deze na drie maanden de gemeenteraad verruilde voor Provinciale Staten. Ook hij was door Rick 'gescout'. "Rick is met twee andere oude bloedgroepers na het verlies in 2014 doorgegaan en is mensen gaan benaderen. Als hij had gedacht 'ik ben op een bepaalde leeftijd en vind het allemaal wel goed', dan was er nu geen VVD meer in Gemert-Bakel geweest."

Hij uitte op een heel slimme manier zijn mening
"Rick was een eerlijk mens, die geen concessies aan het Liberale gedachtengoed wilde doen. Hij durfde ook kritisch op zijn eigen partij te zijn. Op vergaderingen uitte hij onverbloemd zijn mening. Wel op een heel slimme manier, waardoor zijn woord altijd gehoord werd. Hij had humor, kon scherp analyseren en begreep het politieke spel. Liep niet van problemen weg."

Die krijg je niet zo maar
Vlak voor zijn dood kende het hoofdbestuur van de VVD hem nog de Thorbeckepenning met oorkonde toe, die hem bij het afscheid op 28 oktober a.s. postuum zal worden uitgereikt. Die krijg je echt niet zo maar. Dan moet je je tomeloos hebben ingezet voor het Liberale gedachtengoed en voor de VVD. Rick Faas was een groot Liberaal in een kleine gemeente."

Rick Faas was al enige tijd ernstig ziek. Hij werd 71 jaar. Bestuur en fractie wensen vrienden en familie, op de eerste plaats natuurlijk zijn echtgenote Trijntje en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. De familie vindt het fijn als u uw herinneringen wilt delen op www.degroofuitvaart.nl/condoleren.
Levensgenieter Rick Faas (1949-2020) hield de VVD in Gemert-Bakel overeind