GROTERE AFDELING VVD!!
Asten, 23 mei 2016

Met een groot aantal leden van de VVD-afdelingen Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Someren, Asten en Laarbeek is op 17 mei 2016 de oprichtingsvergadering van het Lokale VVD Netwerk Peelland gehouden.

Het besluit om samen te gaan is unaniem door de leden van de zes Peel-afdelingen aangenomen en zal binnenkort door het Hoofdbestuur worden bekrachtigd. Daarna houden de afdelingen de facto op te bestaan maar de lokale belangen worden wel door een voor iedere afdeling afzonderlijk te vormen 'Lokale Werkgroep' behartigd, waarmee de continuïteit voor de leden gewaarborgd blijft.

Het doel van het samengaan is de gedachte dat grotere afdelingen meer tegemoet komen aan de wens om een netwerkorganisatie te zijn. Omdat deze zes gemeenten ook op ambtelijk niveau al meerdere jaren samenwerken, ligt de fusie tussen de VVD-afdelingen Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Someren, Asten en Laarbeek voor de hand.

Aan het samengaan zijn maanden van voorbereidingen en 'verkenningen' voorafgegaan. Het klikt tussen de afdelingen en de netwerkmogelijkheden nemen toe. Bovendien is de verwachting dat ook de mogelijkheden van het delen van expertise nu stukken groter zullen zijn. Vandaar - met een knipoog - mijn titel voor dit stukje: 'Grotere afdeling VVD Asten'.

Ton van Egmond
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-845027 / 06-23938510
Stuur me een mail