CONTACT OPNEMEN
PostadresTelefoon

E-mail

Bankrekening
: VVD Lokaal Netwerk Peelland
  Galeistraat 14
  5237 PJ 's-Hertogenbosch

: 06 - 27030331

:


: NL41 ABNA 0581 8807 06
Let op: Zodra een nieuwe secretaris voor het VVD-netwerk Peelland is aangesteld en benoemd, zullen het bovenvermelde tijdelijke postadres en telefoonnummer worden aangepast.
Mailadres en banknummer blijven onveranderd van toepassing.

Stuur ons een mail